Điều Khoản Sử Dụng

09:07 - 14/02/2020

Một số các quy định chung

➢ Trong điều khoản sử dụng của KingFun đã quy định từng điều khoản ràng buộc khi người dùng sử dụng từng dịch vụ tại trang Web này. Vì vậy, từng thành viên cần phải tiến hành nghiên cứu thật kỹ, lưu tại một số các điều khoản sử dụng này.

➢ Khi ghé thăm Website KingFun VN và dùng từng dịch vụ tại đây, các bạn sẽ phải ràng buộc từng điều khoản này, từng chính sách quảng cáo cũng như chính sách bảo mật.

King Fun sẽ thực hiện điều khoản này, các chính sách quảng cáo, chính sách bảo mật sẽ thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, không một nội dung nào ở trong từng tài liệu trên cản trở quyền việc tuân thủ từng quy định hoặc là yêu cầu của phía chính phủ, toà án, cơ quan thi hành án liên quan đến việc người dùng sử dụng từng dịch vụ, hoặc thông tin do phía KingFun VN nhận được hoặc là thu được từ việc dùng từng dịch vụ tại đây.

Tối chối đảm bảo

➢ Trang Web KingFun cũng như từng dịch vụ được cung cấp sẽ dựa trên từng nguyên tắc không bảo hành, trên cơ sở dịch vụ cũng như từng tính năng sẵn có King Fun không bảo đảm rằng từng tính năng ở trên trang Web, hoặc các dịch vụ sẽ đáp ứng từng yêu cầu của người chơi, bảo đảm sẽ vận hành từng phần mềm hoặc là những dịch vụ sẽ không bị gián đoạn hoặc là bị lỗi.

➢ Phía KingFun cũng sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc mất dữ liệu, hoặc là những tổn thất lợi ích nào đó, hay là những vấn đề khác có liên quan đến việc truy cập vào trang Web KingFunVN, dùng từng dịch vụ, tuy nhiên cũng sẽ không giới hạn toàn bộ từng thông tin, văn bản, dữ liệu, âm nhạc, phần mềm, hình ảnh, hoặc là các thông điệp liên quan,… Do đó, phía người dùng có thể sẽ lưu trữ hoặc là truyền tải thông qua dịch vụ.

Một số thay đổi điều khoản sử dụng

KingFun sẽ giữ quyền thay đổi/ sửa đổi mà không báo trước bất cứ điều khoản nào ở trong Điều khoản sử dụng này tùy vào từng thời điểm. Một số những thay đổi hoặc là sửa đổi như vậy sẽ có hiệu lực ngay sau khi đăng lên ở trên hệ thống Website. Trong trường hợp các bạn truy cập vào trang Web hoặc sử dụng từng dịch vụ sau khi những thay đổi hoặc là sửa đổi được đăng tải, hãy chấp nhận và đồng ý với từng thay đổi/ sửa đổi.